Wizja

WIZJA SZKOŁY

 

 

Celem naszej szkoły jest uzyskanie jak najwyższych osiągnięć w dziedzinie jakości, wydajności, nowoczesnej edukacji oraz systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i organizacjami gminnymi i powiatowymi. W związku z tym:

 

 • gwarantujemy wysoki poziom nauczania i wychowania;
 • zapewniamy nowoczesne metody i formy nauczania;
 • systematyczne mierzenie jakości pracy szkoły;
 • gwarantujemy udział uzdolnionych uczniów w różnych formach współzawodnictwa międzyszkolnego;
 • wspieramy rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych;
 • rozwijamy edukację informatyczną;
 • zapewniamy kształcenie w zakresie języka angielskiego od klasy I;
 • propagujemy zachowania proekologiczne;
 • dążymy do ciągłego i systematycznego doskonalenia nauczycieli i podnoszenia ich kwalifikacji;
 • gwarantujemy przestrzeganie szkolnego systemu oceniania i realizację programu wychowawczego oraz profilaktycznego
 • przestrzegamy praw i obowiązków ucznia;
 • uczymy samorządności i przestrzegania zasad demokratycznych;
 • zapewniamy pomoc socjalną i pedagogiczną uczniom
 • współpracujemy ze środowiskiem domowym ucznia;
 • gwarantujemy dobrą atmosferę szkoły;
 • współpracujemy z Radą Rodziców i Radą Szkoły w zakresie kierunków kształcenia i wychowania;
 • gwarantujemy równość szans wszystkim dzieciom;
 • zapewniamy otwartość szkoły na rzecz środowiska,
 • troszczymy się o nowoczesną i funkcjonalną bazę szkoły.