Misja

MISJA SZKOŁY

 

  • Proponujemy szkołę przyjazną, bezpieczną i otwartą na potrzeby innych,
  • Kreujemy człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych oraz potrafiącego sprostać trudnościom,
  • Uczymy umiejętności potrzebnych do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie,
  • Stwarzamy warunki, w których uczeń będzie mógł urzeczywistniać swoje zainteresowania i aspiracje,
  • Kształtujemy człowieka sprawnie posługującego się technologią informacyjną,
  • Wpajamy zasady patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny.