Aktualności

28 stycznia 2021 19:15 | Aktualności

Obchody Dnia Twoje - Dane Twoja Sprawa w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła od 6 października 2020 roku bierze udział XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. W ramach programu zostało zrealizowanych już kilka inicjatyw – systematyczna publikacja informacji i porad nt. bezpieczeństwa danych osobowych w wirtualnym świecie na stronie internetowej naszej szkoły, szkolenie z MS Teams dla nauczycieli i uczniów – obsługa oraz podanie informacji na temat konieczności ochrony danych osobowych podczas lekcji online, w październiku przeprowadzono lekcje informatyki w klasach VII a i VII b oraz VIII poświęcone tematyce „Chroń swoje dane” oraz „Zasady publikacji materiałów w Internecie”. W dniu 28 stycznia 2021 roku w naszej szkole aktywnie obchodziliśmy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Społeczność uczniowska, nauczyciele oraz rodzice zaproszeni zostali do zapoznania się z Listem otwartym Prezesa UODO skierowanym do uczestników Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” - XV Dzień Ochrony Danych Osobowych zamieszczonym w załączniku. W ramach zaplanowanych przez koordynatora inicjatyw przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze w klasach I – VIII. Tematyka lekcji była następująca: Klasy I – III – „Moje dane – moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe”, klasy IV – VI  - „Jakie tajemnice kryje pesel?”. Klasy VII a, VII b, VIII – „Nie ujawniajmy swoich danych”. Koordynator dziękuje wychowawcom za pomoc w realizacji tej inicjatywy. Ponadto uczniowie klas I – III wykonali plakaty promujące ochronę danych osobowych, które zamieszczone zostały na gazetkach klasowych celem utrwalenia wprowadzonej tematyki. Natomiast uczniowie klas VII a i VII b na lekcjach informatyki wykonują plakaty z użyciem TIK, które również zostaną zamieszczone na naszej stronie. W organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych aktywnie włączył się Samorząd Uczniowski i jego opiekunowie. Uczniowie pomimo pracy zdalnej wykazali się kreatywnością wykonując plakat i przesyłając go do koordynatora w wersji elektronicznej.  Ze względu na sytuację pandemiczną i wcześniejsze ferie część zaplanowanych przez koordynatora inicjatyw zostało przesuniętych do realizacji na posiedzenie Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami. Mam nadzieję, że podjęte inicjatywy przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat konieczności ochrony danych osobowych. Zapraszam do obejrzenia zamieszczonej galerii prac.
 
J. Dudzińska

Przeczytano: 139 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: