Aktualności

02 października 2019 13:20 | Aktualności

UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKCIE

Nasza szkoła w tym roku szkolnym uczestniczy w projekcie pt. "Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie", nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 ralizowanym przez firmę Gminę Wielgie. Projekt realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne.

W ramach projektu są realizowane zajęcia: logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, dydaktyczno - wyrównawcze, terapia pedagogiczna, przedmiotowe koła zainteresowań oraz TIK. Ponadto również w ramach projektu szkoła otrzyma nową pracownię komputerową. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu zajęć.

Przeczytano: 162 razy. Wydrukuj|Do góry