Aktualności

02 czerwca 2019 16:07 | Aktualności

"PIKNIK RODZINNY" - AKTYWNIE ŻYĆ TO ZDROWYM BYĆ!

 1 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbył się kolejny „Piknik rodzinny” w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł z okazji „Dnia Matki i Ojca oraz „Dnia Dziecka”, którego organizatorem była Rada Rodziców przy współpracy dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Tegoroczna impreza kolejny raz promowała zdrowy styl życia bez nałogów, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz zdrowe odżywianie.  Na piknik licznie przybyły całe rodziny oraz goście zaproszeni: Wójt Gminy Wielgie pan Tadeusz Wiewiórski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Halina Sztypka oraz Pełnomocnik do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Ewa Grzelakowska, którzy mieli okazję obejrzeć wystawę plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Atrakcją pikniku były rodzinne konkursy promujące aktywny, rodzinny wypoczynek na łonie natury.   Rada Rodziców ufundowała dla wszystkich dzieci zjeżdżalnię, watę cukrową, fotobudkę i występ Animatorów. Uczniowie klas I - III i Punktu Przedszkolnego zaprezentowali przedstawienie z okazji „Dnia Matki i Ojca” mówiące o tym, że rodzina jest najważniejsza w życiu każdego człowieka. Powinna być ostoją, w której dzieci czują się bezpieczne, są kochane i mogą spełniać swoje marzenia. Uczniów do występu przygotowali opiekunowie: P. Marta Biernacka, P. Jadwiga Dudzińska, P. Dorota Augustyniak i p. Katarzyna Leśniewska.  Ochotnicza Straż Pożarna w Zadusznikach zorganizowała pokazy strażackie, udostępniła uczestnikom imprezy zwiedzanie wozu strażackiego, a przede wszystkim zorganizowała zabawę w pianie, która była wielką atrakcją tegorocznego pikniku. Druhowie zabezpieczali także ognisko, przy którym uczestnicy pikniku piekli kiełbaski. Piknik cieszył się zainteresowaniem lokalnego środowiska, a zorganizowany został dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, dyrektora szkoły pani mgr Zofii Kuczmarskiej, rady pedagogicznej i pracowników szkoły.  Organizatorzy składają gorące podziękowania sponsorom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, państwu Beacie i Pawłowi Ręgockim, Państwu Katarzynie i Ryszardowi Kurowskim, Panu Kamilowi Kandelszajn, Radzie Rodziców, Radzie Sołeckiej z Zadusznik, druhom OSP w Zadusznikach oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji pikniku.

Link do filmu: 

www.youtube.com/watch?v=lOluGfrDFcU&feature=youtu.be

Przeczytano: 392 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: