Aktualności

28 października 2018 17:37 | Aktualności

INFORMACJA DLA RAD RODZICÓW!

Prośba o przekazanie informacji
Przedstawicielom Rad Rodziców

 

                                                        Szanowni Państwo,

                                                        Dyrektorzy Szkół,

                                                        Przedstawiciele Rad  Rodziców Szkół

                                                        województwa kujawsko-pomorskiego


Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
oraz Fundacja „Rodzice Szkole" zapraszają Rady Rodziców szkół województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 9.30 – 15.45. Konferencja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego2.
Celem II Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego oraz omówienie obowiązujących i proponowanych przez Fundację „Rodzice Szkole" rozwiązań prawnych dotyczących Rad Rodziców, szczególnie dotyczących gospodarki finansowej Rad Rodziców i zidentyfikowanie oczekiwań rodziców w tym zakresie.
Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 15.11.2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego. Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce„Regionalne Konferencje Rad Rodziców".
Pytania i szczegółowe informacje: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole": beata.maria.iris987@gmail.com, tel.: 661-726-161.
Program II Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców dostępny na stronie:http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=300&page=8352. 


Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
Marek Gralik

 

Przeczytano: 184 razy. Wydrukuj|Do góry