Kadra

Zofia Kuczmarska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Aneta Jankowska

Funkcja: Administracja

Dorota Augustyniak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marta Biernacka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Małgorzata Cywińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jadwiga Dudzińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anna Skonieczna

Funkcja: Nauczyciel

Marek Kamiński

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

Marcin Moderski

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Sobczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ilona Trojanowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Dorota Wilczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Beata Wyrzykowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Bibliotekarz

Mirosława Zielińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Piotr Wyszyński

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Baszczewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Anita Lejman

Funkcja: Nauczyciel

Jowita Potaczek

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Teodorowicz

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

Małgorzata Sobczak - Lewandowska

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Nawrocka

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztof Dubicki

Funkcja: Nauczyciel

Patrycja Fornalczyk

Funkcja: Nauczyciel