Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

04.01.2021 r. - 1 dzień (poniedziałek)

05.01.2021 r. - 1 dzień (wtorek)

maj 2021 r. - 3 dni (egzamin ósmoklasisty)

04.06.2021 r. - 1 dzień (piątek)