Zdalne nauczanie


Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i czasowemu zawieszeniu zajęć w szkole, MEN podjęło decyzję o wprowadzeniu nauczania zdalnego. W terminie 25.03 – 10.04.2020 r. Jest to nowe wyzwanie zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i Rodziców. Dlatego zwracamy się z prośbą o zrozumienie wyjątkowej i trudnej dla wszystkich sytuacji. Jednocześnie prosimy o współpracę wszystkich zainteresowanych podmiotów w realizacji tej formy nauczania dla dobra dzieci. Zaleca się również zachowanie higieny pracy oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci.
Rodzicu!
Pamiętaj, aby zadbać o odpowiednią organizację pracy swojego dziecka:

- przygotować dziecku odpowiednie stanowisko pracy, wydzielone miejsce (oddzielny pokój), zapewnić ciszę i spokój, aby rodzeństwo nie przeszkadzało sobie w nauce, wyłączony telefon, telewizor;
- ustalić harmonogram systematycznej pracy i zasad korzystania z komputera przez dzieci, rodziców i rodzeństwo;
- przerabiać lekcje zgodnie z planem zajęć i przedmiotów;
- stosować przerwy w pracy, wywietrzyć pomieszczenie, wykonywać ćwiczenia relaksacyjne czy oddechowe.
Bardzo ważne jest to, aby rodzic dopilnował, żeby dziecko pracowało samodzielnie - Rodzicu, nie wyręczaj dziecka! W razie potrzeby pomóż i wesprzyj, ale nie pracuj za dziecko i nie wykonuj za niego pracy. Nie odkładajcie na później odrabiania lekcji z dzieckiem, dbajcie o systematyczność.
Rodzicu! Pamiętaj również, że Twoje dziecko, tak jak dorosły, potrzebuje codziennej dawki motywacji do działania i mierzenia się z trudnościami szkolnymi. Oto kilka naszych propozycji:
- zadbaj o ogólną motywację dziecka, powinno wiedzieć, po co w ogóle się uczy;
- chwal i staraj się nie krytykować;
- wspieraj, ale nie wyręczaj;
- dostrzegaj sukcesy dziecka;
- buduj w dziecku poczucie własnej wartości;
- okazuj życzliwe zainteresowanie;
- konsekwentnie pilnuj tego, aby dziecko zaczynało zabawę po wykonaniu obowiązków szkolnych;
- stosuj nagrody, np. po odrobieniu lekcji zagrajcie wspólnie w grę, pobawcie się wspólnie.
Kolejną kwestią, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę jest bezpieczeństwo w sieci:
- nie podawaj w Internecie żadnych prywatnych danych – numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, adresu, nazwiska czy numeru telefonu;
- unikaj pobierania plików z niepewnych źródeł;
- pamiętaj o tym, aby zawsze korzystać z aktualnego programu antywirusowego – wybieraj oprogramowania, które są sprawdzone;
- nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail, nie pobieraj załączonych w nich plików oraz nie wchodź na strony z linków w takich wiadomościach – mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie.
Dzieci są szczególnie narażone na zagrożenia ze strony internetu. Bardzo ważne jest pilnowanie aktywności dziecka w sieci oraz reagowanie, kiedy zdarzy się coś niepokojącego. Wyjaśnij dziecku, co jest akceptowalne, a czego nie można tolerować. Obecnie coraz młodsze dzieci korzystają z internetu. Warto wykorzystać możliwości, jakie dają wszelkiego typu blokady rodzicielskie, na przykład przed stronami dla dorosłych.
Regularnie przypominaj dziecku, aby informowało Cię za każdym razem, kiedy coś w sieci je zaniepokoi – dzięki temu zyskasz możliwość szybkiego zareagowania. Nie pozwól dziecku na nawiązywanie wirtualnych znajomości – jest to ogromne zagrożenie, w szczególności dla najmłodszych dzieci. Jednocześnie pamiętaj, że obecność dziecka w sieci jest nieunikniona – internet wykorzystywany jest między innymi w szkole, dlatego uświadamianie dziecka na temat potencjalnych zagrożeń jest najlepszym rozwiązaniem.
1. Do godziny 10.00 każdego dnia nauczyciele klas I – VIII mają obowiązek wysłać zadania zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
Nieodebranie wiadomości w dzienniku elektronicznym jest jednoznaczne z nieobecnością ucznia.
W przypadku braku możliwości korzystania z kształcenia on-line nauczyciel jest zobowiązany do indywidualnego kontaktu z rodzicem i możliwości współpracy.
2. Ograniczyć zadawanie prac domowych ( maksymalnie jedno ćwiczenie z lekcji).
3. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów i rodziców do godziny 14.00 każdego dnia.