Góra Grosza 2019 r.

W tym roku również przystąpiliśmy do akcji "Góra Grosza".

Wyniki akcji przedstawiają się następująco:

0,05 gr - 1275 sztuk – 64, 10 zł

0,02 gr - 1263 sztuk -25, 46 zł

0,01 gr - 2044 sztuk – 20, 71 zł

Łączna kwota, którą zebrali uczniowie to 110 zł 27 gr

Wyniki klas

I miejsce klasa VII - 44 zł 94 gr

II miejsce klasa I - 13 zł 34 gr

III miejsce klasa IV  - 11 zł 17 gr

Opiekunowie SU serdecznie dziękują p. Jowicie i Tomaszowi Marczewskim za ufundowanie nagród dla zwycięskich klas.