Góra Grosza 2018 r.

W tym roku również przystąpilimy do akcji "Góra Grosza".

Wyniki akcji przedstawiają się następująco:

0,05 gr - 2129 sztuk - 106, 45zł

0,02 gr - 3436 sztuk - 68, 72zł

0,01 gr - 5157 sztuk - 51,57zł

Łączna kwota, którą zebrali uczniowie to 226 zł 74 gr

Wyniki klas

I miejsce klasa III - 42 zł 84 gr

II miejsce klasa I - 40 zł 79 gr

III miejsce klasa IV a - 32 zł 14 gr