Zdrowie na talerzu - zadanie 1

W ramach programu  „AKTYWNA SZKOŁA-AKTYWNY UCZEŃ” w szkole zostały przeprowadzone dwie debaty uczniowskie  nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów).  Osobno dla klas I – III oraz  dla klas IV – VI. Uczestniczyło w nich 120 uczniów czyli 100% populacji. 

W trakcie debaty uczniowie wypowiadali się na temat, co to znaczy odżywiać się prawidłowo, czy oni odżywiają się prawidłowo, a jeśli nie, to dlaczego tak jest. Spotkanie pokazało, że uczniowie znają piramidę żywienia,  wskazują, w którym miejscu piramidy znajdują się wybrane pokarmy, wiedzą, które stanowią podstawę codziennego żywienia; wskazują pokarmy, które nie są pożądane w jadłospisie ucznia i wyjaśniają dlaczego. Uczniowie poznali wartości energetyczne wybranych potraw; dowiedzieli się, że w ciągu dnia organizmowi wystarczy ograniczona ilość kalorii, która zależy od wieku, płci, wykonywanej pracy. Wyciągnęli wnioski, że: 1) nie zawsze odżywiają się prawidłowo (wiedzą dlaczego) i chcieliby to zmienić, 2) kupując produkty należy zwracać uwagę na ich skład oraz na wartość energetyczną, 3) należy ograniczać spożywanie produktów wysokokalorycznych.

Po spotkaniu uczniowie  klas młodszych wykonywali prace plastyczne pod hasłem „Zdrowe śniadanie” natomiast uczniowie klas IV - VI pisali również test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów.

W wyniku prac szkolnej komisji do komisji konkursowej programu zdecydowano wysłać 21 prac plastycznych oraz 9 testów z klas IV - VI.

img_7305.jpg [300x225]    img_7308.jpg [300x225]

img_7306.jpg [300x225]