Pedagog

KOCHANI UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE, DRODZY NAUCZYCIELE
Zaistniała rzeczywistość wymaga od nas wszystkich ogromu cierpliwości, pokory i wzajemnego zrozumienia. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, dla nikogo nie jest łatwa i przyjemna. Na pewno każdy wolałby wrócić do „starej” rzeczywistości, do „normalności”, ·do swoich szkolnych ławek, korytarzy, nauczycieli (nawet tych zrzędzących), do pań woźnych, pysznych obiadków, szkolnego autobusu, no i oczywiście do najlepszych na świecie koleżanek i kolegów. Niestety, w najbliższym czasie jest to niemożliwe. Okoliczności, z jakimi przyszło nam się mierzyć, wszystkich mobilizują do całkowitej zmiany systemu pracy i życia. Skłaniają nas do pokonywania trudności, barier, poszukiwania nowych rozwiązań. Nauczanie na odległość to zupełnie nowa forma. Oczywiście razem poradzimy sobie w tych osobliwych warunkach. Jak zawsze - Marek Kamiński, pedagog szkolny.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz w trosce o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, przygotowane zostały najistotniejsze wskazówki dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.


NAUCZYCIELE
1. Zobowiązani są do realizacji podstawy programowej.
2. Realizując zadania, dostosowują wymagania, formy i sposoby pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (jak to czynili do tej pory).
3. Współpracują między sobą, by unikać nadmiernego obciążania uczniów zadaniami.
4. Uwzględniają sytuację rodzinną uczniów w zakresie nauczania zdalnego, przede wszystkim ich możliwości techniczne i organizacyjne.
5. Wspierają uczniów i rodziców, na bieżąco udzielają wskazówek do pracy, mobilizują uczniów do podejmowania wysiłku umysłowego.
6. Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji rodziców i uczniów.
7. W razie potrzeby wsparcia udziela pani Kinga Gniady – pedagog-terapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, od lat współpracująca z naszą szkołą


RODZICE
1. Proszeni są o cierpliwość, wyrozumiałość i systematyczne wsparcie swoich dzieci w pokonywaniu trudności związanych z nową sytuacją edukacyjną – dla naszych dzieci to też nie jest łatwy czas.
2. Są zobowiązani do systematycznej mobilizacji swoich dzieci do podejmowania wysiłku oraz kontroli wykonywanych przez nie zadań.
3. W trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci dbają o odpowiednie warunki nauki:
- pomieszczenie, w którym pracuje dziecko, powinno być wywietrzone; warto co jakiś czas otwierać okno, gdyż w zamkniętym pokoju spada poziom tlenu;
- zorganizowanie miejsca do nauki - biurko, stolik, niezbędne przybory, porządek - będzie sprzyjało skupieniu i efektywnej pracy;
- bardzo ważną sprawą jest właściwe ustawienie ekranu – na wprost oczu,
w odległości 40 – 75 cm;
– odpowiednie ergonomiczne krzesło, podpierające kręgosłup (zgodnie z jego naturalną krzywizną), wysokość siedziska i blatu należy ustawić tak, by stopy były oparte płasko o podłoże, a ramiona zgięte w łokciach pod kątem prostym;
- konieczne jest zadbanie o właściwe oświetlenie; ekran nie powinien być jedynym źródłem światła – to bardzo męczy oczy – trzeba więc zapewnić oświetlenie, najlepiejdzienne, z lewej strony, lub sztuczne górne czy lampkę na biurko;
- przypominanie dzieciom, że w pracy z komputerem niezbędne są częste przerwy, które pozwolą na zrelaksowanie się i umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, barku i dłoni; przerwę najlepiej wykorzystać na zajęcia ruchowe oraz odpoczynek dla oczu (w tym celu można np. zrobić kilka przysiadów oraz spojrzeć przez okno, odszukać w oddali zielony obiekt i popatrzeć na niego przez chwilę - to naprawdę dobry relaks dla oczu);
- niezwykle ważna jest oczywiście dieta, najlepiej lekkostrawna, bogata w witaminy i mikroelementy oraz duże ilości wody.
4. Zadbajcie, by w tym okresie dzieci zmniejszyły swoją aktywność w przestrzeni Internetowej (obecny sposób nauki i tak wymaga od nich częstego korzystania z różnych środków komunikacji).
5. W razie wątpliwości, niejasności, trudności z realizacją zadań rodzice proszeni są o kontakt z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem bądź dyrektorem szkoły.
6. Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji rodziców i uczniów.
7. W razie potrzeby, wsparcia udziela również Pani Kinga Gniady – pedagog-terapeuta (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie)
UCZNIOWIE
1. Proszeni są o wyrozumiałość, cierpliwość i sumienność.
2. Mają obowiązek systematycznej współpracy z wychowawcą i nauczycielami.
3. Zobowiązani są do wykonywania zadań, zgodnie z zaleceniami nauczycieli i rodziców.
4. W trosce o własne zdrowie fizyczne i psychiczne dbają o odpowiednie warunki nauki:
- pomieszczenie, w którym pracują, powinno być wywietrzone; warto co jakiś czas otwierać okno, gdyż w zamkniętym pokoju spada poziom tlenu;
- zorganizowanie miejsca do nauki, czyli biurka, stolika – będzie to sprzyjało Twojemu skupieniu (przygotowanie potrzebnych materiałów, utrzymywanie porządku);
- zadbaj właściwe ustawienie ekranu - na wprost oczu, w odległości 40-75cm, jak również odpowiednie krzesło, podpierające kręgosłup; stopy powinny być oparte płasko o podłoże, a ramiona zgięte w łokciach pod kątem prostym;
- konieczne jest właściwe oświetlenie; ekran komputera nie powinien być jedynym źródłem światła – to bardzo męczy oczy – trzeba więc zapewnić oświetlenie, najlepiej dzienne, z lewej strony, lub sztuczne górne czy lampkę na biurko;
- dla zwiększenia efektywności Twojej nauki zapewnij sobie przerwy w pracy z komputerem (czy innymi narzędziami multimedialnymi), które pozwolą ci się zrelaksować i umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, barku i dłoni; przerwę wykorzystaj na zajęcia ruchowe oraz odpoczynek dla oczu (możesz zrobić kilka przysiadów oraz spojrzeć przez okno; znajdź w oddali zielony obiekt i popatrz na niego przez chwilę);
- nie zapomnij o zdrowym odżywianiu i piciu wody – to istotny pokarm dla mózgu.
5. Proszeni są o zmniejszenie aktywności w przestrzeni Internetowej, poza nauką (Kochani, musicie mieć świadomość, że ta niecodzienna sytuacja wymaga od Was i tak częstego korzystania z różnych środków komunikacji, więc na ten czas spróbujcie ograniczyć swą działalność w tym zakresie).
6. W razie wątpliwości, niejasności, trudności z realizacją zadań, proszeni są o kontakt z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem bądź dyrektorem szkoły.
------------------------------------------------------------------------------------------
Pamiętajmy, iż praca z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych - nadmierna i w niewłaściwych warunkach może być powodem wielu dolegliwości i chorób:

• zbyt długie patrzenie na monitor może powodować pogorszenie wzroku (dlatego tak ważne są przerwy i świeże powietrze)
• niewłaściwa postawa może przyczynić się do zmęczenia mięśni, bólu kręgosłupa, szyi, barku i dłoni
• długotrwała praca może być przyczyną chorób stawów
• nasza wydajność i kreatywność spada, mózg wykonuje coraz mniej operacji, „zawiesza się”
• długotrwałe i częste korzystanie z narzędzi multimedialnych może doprowadzić do uzależnienia i wpłynąć negatywnie na samopoczucie, wywołując ciągłe zmęczenie, bezsenność, zmianę nastrojów, zły humor oraz brak kontaktów z rówieśnikami w świecie rzeczywistym.