Pedagog

               GODZINY PRACY PEDAGOGA

               mgr Sławomir Cywiński

WTOREK  10.00 – 12.00