Szkolne Koło Caritas

caritas.jpg [89x80]                                                                

Obecnie Szkolne Koło Caritas, skupia 26 członków. Istnieje od 9 lat.                                                    

Decyzją członków w skład Zarządu SKC w tym  roku wchodzą:

- z urzędu z głosem decydującym opiekun Koła – M. Zielińska

- z wyboru z głosem doradczym przedstawiciele uczniów, wybrani na funkcje:

 przewodniczącego                - Bakalarska Izabela

 z-cę przewodniczącego       - Dynakowska Magdalena

 skarbnika                                  - Pilarski Filip

 sekretarza                                - Chrzanowski Jakub

W  I semestrze roku szkolnego 2015/2016 członkowie Koła:                                                            

-  w okresie wakacji przygotowywali w Parafialnym Domu Katolickim posiłek i wypoczynek dla pielgrzymów XXI ELBLĄSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ,

-  w październiku zorganizowali obchody Dnia Papieskiego w Kościele Parafialny NNMP w Zadusznikach,

-  przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, które zasiliły Fundusz Stypendialny Fundacji „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”,

-  brali udział w akcjach charytatywnych „WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM”

-  zbierali środki finansowe na pomoc dla Marty w ramach akcji "Warto być bohaterem" - zebrano - 253,60 zł

-  27 listopada 2015r zorganizowali wyjazd do Torunia na Inaugurację Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, przygotowany przez Caritas diecezji toruńskiej oraz Komendę Wojewódzką Policji w Toruniu, gdzie obejrzeli występy taneczne i pokazy łyżwiarskie

-  zbierali plastikowe nakrętki, przez co pomagali Kacperkowi 

-  aktywnie włączyli się w IX Ogólnopolską Zbiórkę Żywności - "Tak, pomagam" i w dniach 11-12 grudnia zbierali żywność w sklepie Lewiatan - Kamil Kandelszajn, w Zadusznikach. Zebrana żywność - 150,37 kg została przekazana rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

Wszystkim, którzy wspierają nasze akcje dziękujemy z całego serca, w imieniu własnym i obdarowanych.

                                                   

 

                                               "Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,

                                                                nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"

                                                                                                                                             Jan Paweł II

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności w sklepie Lewiatan w Zadusznikach już 4 i 5 marca 2016r !!!