Plan Pracy Samorządu

                                               

                                           

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZADUSZNIKACH ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Cele:

- reprezentowanie ogółu uczniów;

- działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;

- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;

- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Formy pracy: indywidualna i zbiorowa.

Uwagi o realizacji programu:

            Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki szkolnej.

            Spotkania Samorządu Uczniowskiego będą odbywać się raz w miesiącu, na długiej przerwie w dniu ustalonym przez opiekunów.

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

WRZESIEŃ

 

  • Opracowanie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.
  • Przydzielenie określonych zadań poszczególnym członkom zespołu.
  • Ustalenie terminu spotkań członków SU.
  • Organizacja bufetu z okazji Dnia Chłopaka.
  • Gazetka: skład SU, ważne informacje, aktualności.
  • Kontynuacja  “szczęśliwego numerka”

 

PAŹDZIERNIK

 

1. Przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. Przeprowadzenie plebiscytu z okazji Dnia Nauczyciela w takich kategoriach jak: najbardziej zabawny, wymagający nauczyciel itp.

3. Dzień Edukacji Narodowej – pamiętamy o zmarłych nauczycielach.

 

4. Światowy Dzień Origami (24.10)

 

LISTOPAD

1. Dyskoteka Andrzejkowa – wieczór wróżb.

2. Dzień życzliwości – gazetka okolicznościowa.

3. Włączenie się do akcji "Góra Grosza".

4. Dzień postaci z bajek  - starsi czytają młodszym bajki. (05.11)

 

GRUDZIEŃ

1. Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” - zbiórka słodyczy dla dzieci z placówki opiekuńczej.

2. Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.

 

STYCZEŃ

1. Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sprzedaż ciast, loteria fantowa.

2. Międzynarodowy Dzień Koszuli (13.01).

3. Zebranie podsumowujące pracę w I semestrze.

4. Choinka szkolna.

 

LUTY

1. Poczta Walentynkowa.

2. Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą kartkę Walentynkową.

3. Walentynki – gazetka okolicznościowa.

4. Kolor czerwony symbolem 14 lutego.

 

MARZEC

1. Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.

2. Pierwsze oznaki wiosny w mojej okolicy – konkurs fotograficzny.

3. Zajęcia otwarte z udziałem mam z okazji Dnia Kobiet – wykonywanie naszyjników.

 

 

KWIECIEŃ

1. Prima Aprilis – wieczór filmowy w szkole.

2. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

 

MAJ

1. Podróż bez biletu – przedstawienie i prezentacja wybranego kraju Unii Europejskiej.

2. 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

 

CZERWIEC

1. 1 czerwca – Dzień Dziecka – gazetka okolicznościowa.

2. „Noc pod gwiazdami” -  nocne podchody.

2. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

4. Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

5. Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

CAŁY ROK:

- aktualizacja gazetki szkolnej;

- udział w uroczystościach szkolnych.

- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;

- praca na rzecz szkoły.