Dla Rodziców

 

Wykaz zajęć  w roku szkolnym 2019/2020

 

  •  Zajęcia specjalistyczne

1.Zajęcia rewalidacyjne - p. Małgorzata Cywińska, p. Mirosława Zielińska, p. Dorota Wilczyńska, p. Jadwiga Dudzińska, p. Dorota Augustyniak, p. Marcin Moderski, p. Piotr Wyszyński, p. Patrycja Fornalczyk, p. Agnieszka Baszczewska, p. Jowita Potaczek

2.Zajęcia logopedyczne - p. Ewa Sobczak

3.Zajęcia socjoterapeutyczne - p. Marcin Moderski

4.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- p. Małgorzata Cywińska

5.Zajęcia terapeutyczno - pedagogiczne (terapia uzależnień, psychoterapia) - p. Zbigniew Celebucki

 

                                                     ORGANIZACJE:

  • Samorząd Uczniowski - opiekunowie p. Dorota Augustyniak, p. Marta Biernacka
  • Szkolne Koło Caritas - opiekun p. Mirosława Zielińska
  • SKO - opiekun p. Jadwiga Dudzińska