Dla Rodziców

 

Realizowane zajęcia /w ramach pomocy i rozwijające zainteresowania/  w roku szkolnym 2020/2021

 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • koła zainteresowań
 • zajęcia przygotowujące uczniów klasy VIII do egzaminu
 • zajęcia sportowe - SKS


 

 

                                                     ORGANIZACJE:

 • Samorząd Uczniowski - opiekunowie p. Dorota Augustyniak, p. Marta Biernacka
 • Szkolne Koło Caritas - opiekun p. Mirosława Zielińska
 • SKO - opiekun p. Jadwiga Dudzińska