Rada Szkoły

SKŁAD RADY SZKOŁY:

Rodzice:

p. Joanna Kurant

p. Emilia Podralska

p. Angelika Wnuk

p. Marcin Zalewski

p. Joanna Falgowska

Nauczyciele:

p. Jadwiga Dudzińska

p. Małgorzata Cywińska

p. Dorota Augustyniak

p. Dorota Wilczyńska

p. Katarzyna Leśniewska

Uczniowie:

Hanna Korycka

Joanna Korycka

Izabela Lewandowska

Piotr Fornalczyk

Krystian Szczepański

ZARZĄD RADY SZKOŁY:

Przewodnicząca: p. Joanna Falgowska

Zastępca: p. Joanna Kurant

Skarbnik: p. Angelika Wnuk

Sekretarz: p. Jadwiga Dudzińska