Rada Rodziców

 

 DELEGACI DO RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018 /2019

 

-      p. Rzepińska Marta  (PP)

-      p. Wesołowska Angelika  („0”)

-      p.  Ruchewicz Magdalena  (klasa I)

-      p. Pawłowska Agnieszka  (klasa II)

-      p. Nesterowicz Ewelina  (klasa III)

-      p. Kurant Joanna (klasa IV)

-      p. Strupczewska Violetta (klasa VA)

-      p. Ryczkowska Katarzyna  (klasa VB)

-      p. Ziółkowska Agnieszka  (klasa VI)

-      p. Podralska Emilia  (klasa VII)

-      p. Sadziak Agnieszka (klasa VIII)