Rada Rodziców

 

                WYKAZ DELEGATÓW DO RADY RODZICÓW

                         W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

KLASA/ODDZIAŁ

 

IMIĘ I NAZWISKO DELEGATA

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY

p. Judyta Marczewska

ODDZIAŁ ZEROWY

p. Angelika Wesołowska

KLASA  I

p. Iwona Kostrzewska

KLASA  II

p. Magdalena Ruchewicz

KLASA  III

p. Joanna Falgowska

KLASA  IV

p. Ewelina Nesterowicz

KLASA V

p. Joanna Kurant

KLASA VI a

p. Violetta Strupczewska

KLASA  VI b

p. Katarzyna Ryczkowska

KLASA  VII

p. Agnieszka Ziółkowska

KLASA  VIII

p. Emilia Podralska        WYKAZ RODZICÓW WCHODZĄCYCH DO RAD ODDZIAŁOWYCH 

                            W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

KLASA/ODDZIAŁ

 

IMIĘ I NAZWISKO DELEGATA

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY

p. Judyta Marczewska, p. Justyna Dudzińska, p. Sylwia Kawczyńska

ODDZIAŁ ZEROWY

p. Angelika Wesołowska, p. Ewelina Politowska, p. Małgorzata Rudzińska

KLASA  I

p. Iwona Kostrzewska, p. Anna Górecka, p. Marzena Zawadzka

KLASA  II

p. Magdalena Ruchewicz, p. Karolina Orankiewicz, p. Krystyna Kaczkowska

KLASA  III

p. Joanna Falgowska, p. Agnieszka Pawłowska, p. Marcin Zalewski

KLASA  IV

p. Ewelina Nesterowicz, p. Agnieszka Sadziak, p. Katarzyna Bochińska

KLASA V

p. Joanna Kurant, p. Katarzyna Kalinowska, p. Judyta Marczewska

KLASA VI a

p. Violetta Strupczewska,  p. Mariola Złakowska, p. Jarosław Gruszczyński

KLASA  VI b

p. Katarzyna Ryczkowska, p. Małgorzata Kowalska, p. Małgorzata Kwiatkowska

KLASA  VII

p. Agnieszka Ziółkowska, p. Mariola Złakowska, p. Mirosława Kazanecka

KLASA  VIII

p. Anita Gruszczyńska, p. Agnieszka Szpadzińska, p. Angelika Wnuk

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Emilia Podralska

Zastępca przewodniczącej: p. Joanna Kurant

Sekretarz: p. Katarzyna Ryczkowska

Skarbnik: p. Joanna Falgowska


Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca - p. Magdalena Ruchewicz

Członek - p. Ewelina Nesterowicz, p. Angelika Wesołowska