Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Kamil Kalinowski( klasa VIB)

Zastępca: 

Skarbnik:

Sekretarz:


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Dorota Augustyniak

Marta Biernacka


Skład Pocztu Sztandarowego

Chorąży - Kacper Kalinowski, Szymon Stasinowski(zmiana)

Asysta - Weronika Nalejska, Renata Lewkowicz

             Aleksandra Pęzik, Oliwia Kurant(zmiana)