Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Hanna Korycka (klasa VII)

Zastępca: Joanna Korycka (klasa VI)

Skarbnik: Piotr Fornalczyk (klasa VII)

Sekretarz: Izabela Lewandowska (klasa VII)


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Jadwiga Dudzińska

Ewa Sobczak

Dorota Augustyniak


Skład Pocztu Sztandarowego

Chorąży - Mateusz Strupczewski, Mateusz Kowalski(zmiana)

Asysta - Joanna Korycka, Renata Lewkowicz

             Anna Gruszczyńska, Weronika Nalejska(zmiana)